Gemeente Alkmaar en ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk hebben twee concepten laten ontwerpen voor de herinrichting van de westzijde van de Laat. In het ene ontwerp staat tussen de Schoutenstraat en de Hofstraat een soort gracht getekend, en doet dus denken aan vroeger. Het andere ontwerp bestaat uit een groene strook met hier en daar terrasjes. Een combinatie is ook mogelijk. Zaterdag start het participatietraject voor de nieuwe inrichting.

Vorig jaar stelde de gemeenteraad de 'Detailhandelsstructuur Binnenstad en Overstad'. Belangrijke speerpunten zijn het groener en compacter maken van het winkelgebied en verbetering van de mix aan winkels. Op dit moment wordt al een aantal projecten aangepakt, zoals het vergroenen van de Prachtstraatjes.

Voor de Laat-West zijn uitgangspunten geformuleerd, onder meer wat betreft bevoorrading, ruimtegebruik, groen en duurzaamheid. Landschapsarchitectenbureau B+B verzon een voetgangerszone met een soort gracht zoals die vroeger bestond en een zone met groene stroken, waar de fietser 'te gast' is. Laden en lossen gaat gebeuren op punten om de de voetgangerszone heen, die niet verder dan 100 meter van ieder winkel liggen. Voor het project staat 800.000 euro gereserveerd.

“De uitstraling van een topwinkelstraat, dat is wat we voor ogen hebben voor de Laat-West", wijdt wethouder Pieter Dijkman uit. "Een winkelstraat waar bezoekers, ondernemers en bewoners graag verblijven. Ik ben heel benieuwd welk model het meest aanspreekt. Misschien wordt het wel een combinatie, dat kan ook. Hoe dan ook gaan we er voor zorgen dat Laat-West de uitstraling krijgt die het verdient!”

Bewoners, ondernemers en shoppers zijn nu uitgenodigd om voor 8 maart hun inzichten te geven en om suggesties te doen. De gemeente zoekt ook mensen die  willen deelnemen aan één van de themasessies die zullen volgen. Meer informatie is te vinden op alkmaar.nl/nieuwelaatwest.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl