Komende woensdag presenteert de nieuwe Alkmaarse coalitie het coalitieakkoord en de nieuwe wethouders. Daarmee zit het werk er voor Bert Blase op. Hij was de afgelopen weken verkenner en formateur in het proces dat heeft geleid tot de nieuwe coalitie. En om maar met de deur in huis te vallen, hij is behoorlijk tevreden met het resultaat: "Het akkoord is één van de meest vooruitstrevende dat ik afgesloten heb. Met name in de manier van besturen en democratie kiest deze coalitie voor een andere weg. Samen mét de inwoners in plaats van óver de hoofden heen van de inwoners. Echte democratie van onderop, vanuit wijken, buurten en dorpen, zo laat hij Alkmaar Centraal weten. "Het totale gemeentelijke takenpakket wordt op die manier opgepakt: van veiligheid tot duurzaamheid. Als Alkmaars antwoord op de breed ervaren onvrede over de politiek."

Wie online op 'Bert Blase' zoekt, vindt vooral de woorden 'democratie' en 'vernieuwing'. Die twee zijn voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat lijkt een mooi 'medicijn' voor de Alkmaarse politiek die zich al langere tijd vooral met zichzelf bezig houdt. Hoe Blase het coalitieakkoord omschrijft klinkt in verhouding met het vileine politieke machtsspel dat in Alkmaar gespeeld wordt (werd?) als een frisse wind. Als bijna te mooi om waar te zijn. Toch heeft de oud-burgemeester er, na alle gevoerde gesprekken, echt vertrouwen in:  "Kenmerkend voor die gesprekken is dat deze partijen allemaal heel verschillend zijn, maar dat ze bereid zijn te overleggen en het beste uit die verschillen naar boven te halen. Er werd geluisterd, overbruggende ideeën werden op tafel gelegd en over en weer werd elkaar een eigen mening gegund. En ze gingen steeds terug naar de vraag hoe de inwoners hun stad beleven, en wat het stadsbestuur in dat samenspel kan betekenen."

Blase denkt dat veel gemeenteraden in Nederland een dergelijke omslag nastreven. "Het moet om de stad gaan en niet om de raad zelf. Maar als je al lang in zo'n raad zit en je bent helemaal bezig met de processen, dan gaat het wel eens een beetje teveel om de raad draaien in plaats van om de stad. En dat moet je proberen weer met elkaar te pakken te krijgen. En deze coalitie heeft dat als motto". Het werk als formateur zit er dan wel op, maar het werk als vertegenwoordiger van die democratische vernieuwing nog lang niet. En natuurlijk is hij ook benieuwd naar het vervolg van de coalitievorming.

"Natuurlijk zal ik de ontwikkeling in Alkmaar heel nauw volgen en zal ik ongetwijfeld contact houden met de fracties en misschien met sommige wethouders", laat Blase terloops vallen. Daarmee is natuurlijk onze interesse meteen gewekt, maar op de namen van de kandidaten gaat hij niet in. "Dat is aan de coalitie. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het team van wethouders alle generaties bestrijkt, jong en oud. De helft behoort tot de jonge generatie, de andere helft gaat richting middelbaar of ouder. Het staat ervoor garant dat de geluiden van al die generaties terugkomen aan de tafel van het college."


De Alkmaarse gemeenteraad scheurde na de verkiezingen in 2022, toen D66 al tijdens de verkenning wilde beginnen aan een coalitieprogramma op hoofdlijnen. Veel partijen hadden immers dezelfde speerpunten. D66 had hiervoor de zes grootste fracties op het oog, maar kwam uiteindelijk uit bij OPA, VVD en SPA. Dat viel vooral slecht bij GroenLinks, PvdA en Leefbaar Alkmaar. Er werd gevreesd dat wie later aanschoof nog maar weinig in de melk te brokkelen zou hebben. Nog voor het zo ver was, trok GroenLinks - middels twee moties in een beladen raadsvergadering - het heft uit handen van D66.

Krap een jaar later stapte BAS uit de coalitie. De overgebleven minderheidscoalitie vroeg D66 om zich aan te sluiten, maar die voelde daar weinig voor. De coalitie viel en een meerderheid van de raadsleden stemde voor ontslag van de overgebleven wethouders, wat nog eens extra boosheid opriep bij de 'gevallenen'. Niet geheel verrassend ontstond daarna op advies van verkenner Bert Blase een voorlopige coalitie met D66, OPA, BAS, VVD, CDA en SPA.


Pin It
Bekeken: 2366x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/