Alkmaar, 7 november 2012. Het college van burgemeester en wethouders gaat met de raadscommissie in discussie over de wenselijkheid van de vestiging van een supermarkt in de wijk Vroonermeer. Zowel vanuit de supermarktwereld als vanuit bewoners wordt hier al enige tijd om gevraagd. Het dilemma is de locatie, de zogeheten driehoek Vroonermeer-Zuid, waar nu nog een noodschool is gevestigd. Een supermarkt op deze locatie gaat ten koste van (een deel van) de geplande woonwagenlocatie. Deze zit al vele jaren in de plannen van de gemeente en is tussentijds al meermalen verschoven. Woonwagenbewoners staan vaak al jaren op een wachtlijst. Mede vanwege het gebrek aan ruimte elders, zal een supermarkt uitbereiding van het aantal standplaatsen verhinderen.

Tegelijkertijd wordt er door een groeiend aantal bewoners gepleit voor vestiging van een kleinschalige supermarkt in Vroonermeer. Gewezen wordt op de omvang van de Vroonermeer-Zuid en de ontwikkeling van de Vroonermeer-Noord. Uit onderzoek van een supermarktketen blijkt dat er marktruimte is voor een dergelijke vestiging. Bovendien zou een supermarkt voldoen aan het beleid van de gemeente te streven naar de vestiging van dagelijkse voorzieningen in de directe woonomgeving, mede gelet op de toenemende vergrijzing.

Alvorens een besluit te nemen wil de het college graag in discussie met de raadscommissie over de keuze tussen supermarkt of woonwagenlocatie. Deze opiniërende bespreking is gepland voor de vergadering van de algemene raadscommissie van 6 december 2012; tijdstip van behandeling is op dit moment nog niet bekend.

Pin It