Alkmaar Centraal


Woonvoorziening De Brug en de vier bewoners van het hoekhuis aan de Willem Kalfstraat zijn geschrokken van het tumult rond hun aanwezigheid in de straat en de berichtgeving hierover. Zij ontkennen dat er overlast zou zijn en de wijkagent zou ook geen klachten hebben ontvangen. Voor donderdag stond een informatiebijeenkomst gepland voor bewoners in een straal van 200 meter, maar deze is op advies van de gemeente afgelast.

De Brug levert sinds juni begeleid wonen voor mannen met Wmo-indicatie, op weg naar zelfstandigheid. Aanvankelijk was er een vergunning voor kamerverhuur aangevraagd, maar omdat deze niet paste in het bestemmingsplan dreigde illegaal gebruik van de woning, reden voor de VVD-fractie om om handhaving te vragen.

Die aanvraag is vervolgens ingetrokken en een nieuwe aanvraag is gedaan voor de sociale bestemming. Die aanvraag is op dit moment nog in behandeling, maar er is goed contact en er wordt regelmatig overleg gevoerd tussen De Brug en de gemeente. De inmiddels afgelaste infoavond was georganiseerd op advies van gemeente Alkmaar.

De vier huidige bewoners van het huis aan de Willem Kalfstraat zouden volgens omwonenden wel eens voor overlast zorgen, maar noch de bewoners, noch De Brug herkent zich daar in. De kwestie ligt gevoelig, omdat de buurt al jaren overlast ervaart van de daklozenopvang even verderop. Dat eerder een aantal onrust gevende Polen op het adres woonden, heeft wellicht ook invloed op de sfeer en de gevoelens in de wijk. 

De gemeente gaat volgens De Brug op korte termijn zelf met omwonenden in gesprek over de ontstane situatie rondom de opvang van kwetsbare doelgroepen in de wijk en het te volgen beleid. (foto: Google)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl