Alkmaar Centraal


VVD-raadslid Tamara Vermeulen heeft het Alkmaarse college in juni vragen gesteld over het gebruik van een woning aan de Willem Kalfstraat door Woonvoorziening De Brug, terwijl de vergunningsaanvraag hiervoor nog loopt. Al enige tijd staat het hoekhuis te koop, maar sinds juni wordt het gehuurd door Woonvoorziening De Brug. De zorgverlener huisvestte er vier mannelijke Wmo-cliënten, om ze zelfstandig te leren wonen.

"De verantwoordelijk wethouder heeft toen verklaard dat het inderdaad illegale verhuur betreft, waar zij niet van op de hoogte waren", laat Vermeulen weten. "Het college heeft toegezegd dat deze nieuwe bestemming van de woning niet past in de bestaande bestemmingsplannen en dat op korte termijn handhaving zal plaatsvinden." De bewoners van het pand zorgen volgens de omwonenden nog wel eens voor overlast.

De situatie is echter nog niet gewijzigd en handhaving lijkt niet plaats te vinden. Inmiddels heeft De Burg middels een brief aangekondigd dat er donderdag een voorlichtingsavond is voor de omwonenden. "De buurt is logischerwijs niet gecharmeerd van deze ontwikkeling, na al jarenlang overlast van het 'Het Heem' te hebben ondervonden", schrijft Vermeulen.

De Alkmaarse VVD vecht al jaren tegen de overlast die vanuit de buurt wordt gemeld en vindt deze gang van zaken zeer ernstig. Daarom zijn opnieuw vragen gesteld over de situatie en de handhaving op het bestemmingsplan. (foto: Google)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl