Alkmaar Centraal


De uitbreiding van basisschool de Vroonermeerschool ging niet zonder slag of stoot, maar op 1 april komt er dan eindelijk een derde leslokaal bij. Samen met gemeenteraadsleden wordt deze dag het lokaal geopend.

Sinds de start van de Vroonermeerschool in september 2017 werden de leerlingen van groep 1 tot en met 8 verdeeld over twee leslokalen. De school deelt samen met basisschool De Lispeltuut het multifunctionele gebouw in de Vroonermeer. Door een stijgend leerlingenaantal was er meer ruimte nodig, maar kreeg van de andere school geen ruimte. De Lispeltuut hield voet bij stuk.

De situatie escaleerde tot aan de gemeenteraad en wethouder Elly Konijn, die tot dan toe de lokaalverdeling bij de scholen liet, werd gedwongen om de onhoudbare situatie op te lossen. Eind februari ging zij om tafel met beide scholen met als resultaat dat de Lispeltuut een lokaal afstaat aan de buren.

Het gebouw waar de twee scholen nu in gevestigd zijn is tijdelijk. In de wijk komt een nieuw schoolgebouw, waar zowel de openbare als de katholieke school samen intrekken. Hierover zijn al afspraken gemaakt. Beide scholen kijken jaarlijks naar hun leerlingenaantal en verdelen op basis hiervan de 20 lokalen. Mogelijk wordt het nieuwe gebouw in het schooljaar 2020-2021 in gebruik genomen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl