Alkmaar Centraal


Al enige tijd ergert de Alkmaarse gemeenteraad zich aan de schoolstrijd in de wijk Vroonermeer. Dit meldt het NHD. Twee basisscholen delen al enige tijd een gebouw en het bestuur van de Vroonermeerschool klaagt dat het te weinig ruimte heeft. Het gebouw zou aangepast moeten worden, maar de eerste bewoner, De Lispeltuut, vindt dat onzinnig. Er heerst in de raad ook verbazing over de twist, er staan volgens VVD-raadslid Christiaan Peetoom twee lokalen leeg.

Peetoom wil dat de twee scholen zelf een oplossing vinden en hoopt dat de gemeenteraad er verder niets meer over hoort. Hij is niet de enige die zich verbaast over het blijvende geruzie tussen de twee scholen. SPA-raadslid Arie Epskamp vraagt zich af wie er nou de kleuter is. Ook BAS-raadslid Willem Peters wil een einde aan de strijd en ondanks dat de Lispeltuut katholiek is, hield het CDA zich afzijdig en stelde dat de fractie niet over dergelijke kwesties gaat.

De gemeenteraad heeft uiteindelijk wel een motie van PvdA, VVD, D66, GroenLinks en Leefbaar Alkmaar aangenomen, waarmee wethouder Elly Konijn wordt opgeroepen om de schoolbesturen aan te sporen tot een oplossing te komen. OPA-fractievoorzitter Victor Kloos vindt de motie overbodig omdat hij er alle vertrouwen in heeft dat wethouder Konijn de kwestie uit zichzelf aanpakt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl