In Markenbinnen maken de bewoners zich nog steeds zorgen over het te lage waterpeil. Onlangs verleende het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) twee boerenbedrijven een vergunning voor het verlagen van het waterpeil van hun sloten.

De boeren verlagen het waterpeil door het 'afdammen' van bepaalde sloten waarna het waterpeil tien a vijftien centimeter wordt verlaagd. Het overtollige (hemel)water op hun percelen kan op deze manier beter afvloeien.

Bewoners en belanghebbenden maakten daar bezwaar tegen omdat ze vrezen dat een verlaagd waterpeil leidt tot schade aan de funderingen van de bebouwing. De houten palen waarop de gebouwen in Markenbinnen staan kunnen, als ze droogvallen, gaan rotten.

Het Hoogheemraadschap en een onafhankelijke adviescommissie hebben de bezwaren getoetst en geoordeeld dat de groep bezwaarmakers eigenlijk geen belanghebbende partij is. De boerensloten waar de boeren het waterpeil 10 tot 15 cm willen verlagen zijn zodanig ver verwijderd van de bebouwing dat de gebouwen er niet onder zullen lijden.

De bewoner van het Fort van Markenbinnen was ook één van de bezwaarmakers. Het verlagen van de boerensloten zou volgens hem het waterpeil van de omringende gracht extra beïnvloeden.

Het water in die gracht is een gesloten watersysteem. Periodes met veel regen leiden daardoor tot hoog water in de gracht en warm weer leidt tot een daling. Het Hoogheemraadschap vermoedt wel dat er 'ergens' nog een verbindingstunnel of -buis moet zijn naar de Markervaart maar dat deze aanvoer is ingestort.

Het bestaan en de staat van die aanvoer is echter een 'defensiegeheim' waar alleen het Ministerie van Defensie iets over kan melden. Het Fort en de omringende gracht zijn overigens eigendom van Staatsbosbeheer. Het Hoogheemraadschap staat open voor het oplossen van dit probleem maar dan zal Staatsbosbeheer als eigenaar de eerste aanzet moeten geven.

Verder meldt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap dat Markenbinnen op veengrond is gebouwd. Het zogenaamde 'inklinken' of inzakken van veengrond waardoor funderingen droog kunnen komen te liggen is een landelijk probleem en heeft niets met het waterpeil te maken
Pin It
Bekeken: 3629x
http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/