Rond veertig huishoudens in Markenbinnen zijn bang voor verzakkingen vanwege waterpeilverlaging en schade aan funderingen. Ze willen dat het Hoogheemraadschap extra maatregelen neemt, maar kregen tot nog toe nul op het rekest. Nu zijn ook gemeente Alkmaar en de Provincie benaderd.

Vooral woningen op houten palen zonder betonopzetters zijn kwetsbaar en schade kan jarenlang onopgemerkt blijven. Herstel gaat al snel 60.000 à 100.000 euro kosten. "Als er domino-effecten optreden, zou zich in Markenbinnen een schade van 2,4 miljoen à 4 miljoen euro kunnen voordoen", aldus inwoner Willem Rol.

Het (grond)waterpeil in de Markerpolder is op veel plaatsen meer dan één meter lager dan in het dorp en er komen meer verlagingen, steeds dichterbij. In 1995 bleek al dat de paalkoppen bij inwoner Jan Fleumer in de zomermaanden regelmatig droog staan en het fort naast Markenbinnen, Unesco Werelderfgoed, is al verzakt aan de oostzijde.

Daarbij komt dat klimaatveranderingen vaker voor schommelingen in het (grond)waterpeil zullen zorgen. De Markerpolder is een veenweidegebied, dus inklinken is onomkeerbaar. Ook leidt uitdroging tot het vrijkomen van CO2.

Het Hoogheemraadschap bepaalde in 2009 dat verlaging van het waterpeil onwenselijk is en de Provincie deelt die mening. Maar Willem Rol, Jan Fleumer en dorpsgenoten Hugo Halewijn, Carlo ten Hoope en Kees de Wildt willen extra maatregelen en garanties.

De vijf willen een omgevingsvisie met daarin een ruimere bufferzone met passend waterpeil rondom het dorp en het fort. En als er schade aan funderingen optreedt door waterpeilverlaging, moet de veroorzaker middels een nazorgfonds de herstelkosten vergoeden.

Daarnaast zetten de vijf zich in voor herstel van de vrije doorvaart op de Dopsloot, ten behoeven van vismigratie, vaar-, kano- en schaatsroutes. Bouw- en sloopafval moeten dan ook verwijderd worden.
Pin It
Bekeken: 2875x