Gemeente Alkmaar krijgt 13,1 miljoen euro rijkssubsidie voor infrastructurele projecten binnen het programma Alkmaars Kanaal. Het geld zal gaan naar verbetering van de kruising N9 - Kogendijk / Helderseweg, verplaatsing van het busstation bij Station Alkmaar naar de noordzijde, een nieuwe fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal bij Alkmaar Noord en het realiseren van hoogwaardige kanaaloevers. Hiermee wordt bijgedragen aan de versnelde bouw van 2.068 woningen.

Het Rijk steekt over een periode van 10 jaar 7,5 miljard euro in verbetering van de infrastructuur van Nederland. Samenwerkende gemeenten konden subsidieaanvragen indienen voor hun ontwikkelingsplannen. Daarvan worden er nu 70 gehonoreerd met 1,2 miljard euro aan subsidies. Zo'n 150 miljoen gaat naar projecten van Metropoolregio Amsterdam en gemeente Alkmaar, die de komende vijf jaar gerealiseerd kunnen worden.
Pin It