Op veel plaatsen in gemeente Alkmaar gebruiken bewoners een strook gemeentegrond zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Vaak is het illegale gebruik van dit zogenoemde 'snippergroen' onbewust, bijvoorbeeld omdat de situatie al zo was toen zij hun woning kochten. Gemeente Alkmaar benadert hen om afspraken over het gebruik te maken.

Gemeente Alkmaar heeft de hoeveelheid snippergroen laten inventariseren en was verrast dat het gaat om totaal maar liefst 131.000 m2 op bijna 3.600 locaties. Het gaat om stroken openbare grond die direct grenzen aan woningen of tuinen en (ooit) zijn geannexeerd. Vaak is deze grond bedoeld voor openbare voorzieningen als kabels, leidingen of openbaar groen.

Met het project Grondgebruik wil de gemeente het grondgebruik voor iedereen op een gelijke en transparante wijze regelen. Bewoners met snippergroen worden met een algemene brief geïnformeerd over de start van het project in hun wijk. Daarna ontvangen zij een brief met uitleg over hun eigen situatie en een verzoek voor een gesprek. Wanneer mogelijk wil de gemeente de grond verkopen voor 239 euro per vierkante meter. Kan dit niet omdat er bijvoorbeeld kabels of leidingen in de grond zitten, dan is verhuur een optie. Wordt het snippergroen al 20 jaar of langer gebruikt, dan kan aanspraak worden gemaakt op verjaring van het publieke eigendom.

Het project duurt meerdere jaren en wordt wijk voor wijk uitgevoerd. Vanaf volgende maand wordt gestart in de wijk Daalmeer/Koedijk. Meer op alkmaar.nl/grondgebruik. (foto: Pixabay / Salyasin)
Pin It