Om het tuindersgebied aan de Helderseweg in Alkmaar niet te hoeven doorkruisen heeft gemeente Alkmaar die alternatieve routes in gedachten voor de noordelijke ontsluiting van de nieuwbouwwijk 'De Tuinen van PEN-dorp': een directe aansluiting van de te bouwen wijk op de Helderseweg, een ventweg langs de N9 en een tunnel deels onder de volkstuinen door. ATV De Rekere en de Federatie van Amateurtuinders Verenigingen Alkmaar e.o. hebben het liefst een ventweg.

Daarbij zien de organisaties graag dat het plan voor een ventweg wordt uitgebreid. ATV De Rekere voorzitter Guus Aben vraagt namens bij de organisaties om verplaatsing van (een deel van) de oostelijke bomenrij langs de N9 naar de westzijde. Ter hoogte van het clubhuis en het parkeerterrein van de golfvereniging staan geen bomen langs de N9 voor enige beschutting en ter hoogte van de golfbanen is de bomenrij smal.

Bovendien willen de organisaties graag een aarden geluidswal tussen de parallelweg en het tuinderscomplex. Deze kan een oplossing bieden voor "de ongewenste consequenties van de tracékeuze voor het foerageergebied en aanvliegroute van vleermuizen, het leefgebied van kleine marterachtigen en de geluidsoverlast op het tuinderscomplex voor mens èn dier."

"Onderzocht zou moeten worden of de meerkosten hiervan bestreden kunnen worden met een subsidie uit het klimaatfonds van het rijk", oppert Aben. "Door proactief creatieve oplossingen aan te dragen kan Alkmaar in het belang van het klimaat een actieve rol spelen om de natuur te behouden en versterken."

Dinsdagavond bespreekt de Raadscommissie Ruimte de drie verschillende opties.
Pin It
Bekeken: 1841x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/