ChristenUnie Alkmaar uitte in februari zorgen over de gevolgen van de lockdowns voor kinderen in problematische thuissituaties. ...
Er was donderdagavond geen stemming nodig in de Alkmaarse gemeenteraad voor een motie om eventuele schulden bij de gemeente kwi ...
Op 28 mei is er voor raadsleden in regio Noord-Holland Noord een digitale startbijeenkomst voor de JeugdzorgPlus in de regio va ...
In een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Bloemwijk vragen de Historische Vereniging Alkmaar, de Bond Heemschut en het Cu ...
Ondanks het verzoek van de Seniorenpartij Alkmaar voelt het Alkmaarse College zich niet geroepen een brede conferentie op te ze ...
Het geduld van het CDA in Alkmaar is op. De partij wil niet langer wachten op een landelijk verbod om te handelen in lachgas. D ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl