Alkmaar Centraal


Afgelopen week was uitgebreid in het nieuws dat de lokale lasten in veel Nederlandse gemeenten stijgen. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de (landelijke) verhoging van de afvalstoffenbelasting met maar liefst 139%. Afvalverwerkers, zoals HVC in Alkmaar, betalen deze heffing per 1000 kilo restafval dat zij verbranden of storten. De stijging in kosten die zij hiervoor maken, berekenen zij door aan gemeenten, die hem op hun beurt weer verwerken in het tarief voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Gemiddeld steeg deze heffing met 6,1%. In Alkmaar echter met slechts 2,3%, waarmee het opnieuw tot de gemeenten met de laagste woonlasten van Nederland behoort. De Alkmaarse PvdA-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college. Ten eerste wat de verhoging van afvalstoffenbelasting kost in de gemeente Alkmaar en hoeveel procent van de stijging in de gemeente voortkomt uit de landelijke verhoging.

Daarnaast is de partij benieuwd of het klopt dat de beperkte stijging in de gemeente komt doordat er steeds meer afval gescheiden wordt en wat dat dan betekent voor de toekomstige afvalstoffenheffing. De fractie vraagt zich af of deze misschien nog lager worden naarmate er nog meer afval gescheiden wordt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl