Alkmaar Centraal
Vanaf 1 september 2015 zal een groot gedeelte van WNK groenbedrijf overgaan in een nieuwe BV onder Stadswerk072 NV. Dit bedrijf wordt een samenwerk ...
Op basis van onder andere vertrouwelijke documenten en gesprekken met meerdere betrokkenen, waaronder de ex-gemeentesecretaris zelf, heeft het Noo ...
In april is aan Stichting Rekere 2.0 een subsidie verstrekt van € 300.000 om het voormalige pand van het Clusiuscollege te herinrichten. De sti ...
Het college heeft vragen van OPA over verhoging van veiligheid in de gemeente en Oudorp in het bijzonder beantwoord. Gebruik van camera's met kent ...
Donderdag 27 augustus is een extra raadsvergadering ingelast om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. De gemeente Langedijk moet structure ...
Voor het nieuwe Alkmaar moest ook een nieuwe burgemeester gekozen. Hiervoor hadden zich diverse kandidaten aangemeld. De gemeenteraad koos in juni ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl