Alkmaar Centraal
Provincie Noord-Holland stelt invoering van het zomerschema voor de bruggen en sluizen in eigen beheer tot nader order uit, met ...
De Noordwest Ziekenhuisgroep richt op zowel de locatie in Alkmaar als in Den Helder een speciale afdeling in voor coronapatiën ...
Stichting Kinderopvang Alkmaar en Kiddies gaan in ieder geval tot en met 28 april 24-uursopvang aanbieden voor kinderen die in ...
In regio Alkmaar is het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen is opgenomen opgelopen van 63 naar 67. Dit blijkt uit getal ...
Als gevolg van de coronacrisis kunnen goede doelen hun collectanten niet langs de deuren laten gaan. Dit in verband met de 'soc ...
Voor familieleden en andere naasten heeft MEE & de Wering Noord-Kennemerland sociaal werkers en ouderenadviseurs paraat sta ...

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl