Alkmaar Centraal
Alkmaar, 16 april 2011. Het verzoek van D66 om toch vooral de inwoners van Alkmaar te betrekken bij bezuinigingsvoorstellen wordt door het college gehonoreerd. D66 is een groot voorstander van het betrekken van de bevolking bij het maken van beleid. Volgende maand zal het college de wijk in gaan om te horen hoe de Alkmaarders denken over de bezuinigingen en om de mensen de kans te geven om suggesties in te dienen of om vragen te stellen over de dienstverlening. De bedoeling is om de ideeën van wijkbewoners te verwerken in de begroting 2012. Of er bijeenkomsten in wijkcentra gepland worden of dat er een 'ideeënbus wordt ingericht is nog niet duidelijk, de komende weken zullen data en locaties bekend gemaakt worden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl