"Het college faalt qua ambitie", stelde BAS-fractieleider Ben Bijl over de woningbouw in gemeente Alkmaar. Hij wilde weten waarom de doelstelling van 2.000 woningen per jaar bij lange niet wordt gehaald. Wat blijkt: dat is de doelstelling voor de hele regio. Bovendien kloppen de getallen van Bijl volgens het college niet. In 2018 werden volgens hem 189 woningen gebouwd, in 2019 slechts 130 en in 2020 totaal 244 woningen. Het college telt er respectievelijk 428, 357 en 599. Dit jaar komt de teller waarschijnlijk uit op zo'n 650.

De fractievoorzitter van BAS wordt ook subtiel bijgestuurd over de naar zijn zeggen "stroperige" ontwikkeling van door de gemeenteraad aangenomen nieuwbouwplannen voor duizenden woningen. Het reageert dat de ontwikkelvisies voor het Alkmaars Kanaal geen concrete bouwplannen zijn. "Die worden nu uitgewerkt en locaties worden in ontwikkeling genomen. Zoals bekend gaat het grotendeels om de transformatie van bedrijventerreinen waarbij eerst bedrijven verplaatst moeten worden. Dit proces kent een lange doorlooptijd. Daarnaast is het niet de gemeente zelf die ontwikkelt maar marktpartijen die zelf hun voortgang bepalen". Het college verwacht dat wanneer de gebiedsvisies zijn uitgewerkt de bouwsnelheid zal stijgen.

Het college van B&W erkent wel dat het met een aantal bouwplannen niet opschiet, zoals op het terrein van de Don Boscokerk, maar dat dit hiervoor vele redenen kunnen zijn. Plannen moeten bijvoorbeeld worden aangepast omdat het financiële plaatje niet goed is of als gevolg van het participatieproces. "Als een plan eenmaal is goedgekeurd wordt het meestal ook in uitvoering gebracht. Voor het terrein van de Don Boscokerk is er geen concreet bouwplan goedgekeurd."
Pin It