De renovatie en nieuwbouw van gebouwen van basisscholen in gemeente Alkmaar gaan langer duren. De gemeenteraad stemde unaniem in met het Integraal Huisvestingsplan 2021-2025 3e fase, waarin de ruim 30 miljoen euro aan investeringen tot in 2029 zijn uitgesmeerd. Eerder gingen alle betrokken schoolbesturen al akkoord.

Raadslid Ineke Bozalie van GroenLinks uitte gemengde gevoelens. De fractie is blij dat er nu duidelijkheid is, maar is ook ontevreden. "Ontevreden omdat we vinden dat het zo lang geduurd heeft. Erger nog is dat de voornemens uit fase 1 en 2 nog niet klaar zijn. Dat betekent dat er onderwijsgebouwen zijn die voor modern en inclusief onderwijs niet oké zijn, en dat de kosten door stijging van de prijzen oplopen. Ook de plannen voor verdere Integrale Kindcentra en brede voorzieningen in de wijk verlopen erg traag. De wethouder kan niet zeggen wanneer de volgende stappen gezet gaan worden. Dat is jammer." Bosalie vroeg zich of dat vooral een financiële kwestie is, of dat er meer speelt.

"En dan de groene schoolpleinen", vervolgde Bozalie. "De uitvoering van onze motie is teruggebracht naar een schamele 125.000 euro per jaar". Daar zou slechts anderhalf schoolplein per jaar van kunnen worden heringericht. Ze schat dat er 30 à 40 zijn in de gemeente. Daar sloot de PvdA-fractie zich bij aan. Ook stelde Bozalie dat er geen duidelijkheid was over de start van een pilot voor brede samenwerking met scholen voor verduurzaming.

Onderwijswethouder Elly Konijn stelde dat de vertraging geen kwestie is van geld en weerlegt dat er weinig progressie is.  "Afgelopen maand heb ik de derde IKC in Daalmeer mogen openen, en ik heb twee weken geleden op de Regenboogschool ook met de kinderen de feestelijke opening gedaan van de vorming van een IKC samen met Rollebol. En de start van de pilot, die is écht aan de schoolbesturen. En dat heb ik ook aangegeven in de beantwoording (van raadsvragen, red.), dus ik heb niet gezegd dat ik het niet weet."

Konijn stelde tot slot dat de jaarlijkse 125.000 euro voor groene schoolpleinen staat in het meerjaren investeringsplan dat nog vastgesteld moet worden. "Als de raad vindt dat dat te weinig is, dan zie ik een amendement graag tegemoet."

In de derde fase wil de gemeente in Koedijk/De Mare (ver)nieuwbouw realiseren voor de Rudolf Steinerschool, 't Baeken 2 en de Liereland in combinatie met de Cilinder. Er komt een nieuw gebouw in Oudorp en in De Mare bij de Viaanse Molen. De Michaëlschool in Zuidschermer en W. J. Driessenschool in Grootschermer zullen worden gerenoveerd. Het grootste bedrag, zo'n 6 miljoen euro, is voor één derde van de plannen voor inclusief speciaal basisonderwijs en de De Spinaker SO.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl