Vanaf maandag 18 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen tijdens het stormen en regenbuien.

Eigenaren van een stuk land of een tuin grenzend aan een sloot zijn verplicht om die sloot bij hun perceel te onderhouden. Zij moeten de sloten vrij houden van zaken die de doorstroming van het water kunnen belemmeren.

De najaarsschouw start ieder jaar vanaf de 3de maandag in oktober. Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer van slootwater niet belemmeren. Een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming. Belangrijke schakels in het watersysteem zijn de kunstwerken (duikers en bruggen). Ook deze moeten vrij zijn van (water)planten om verstoppingen te voorkomen.

Meer informatie staat op hhnk.nl. Bellen kan ook. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer (072) 582 8282.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl