Er komt geen weg dwars door Tuincomplex De Rekere in Alkmaar. Een meerderheid van gemeenteraad wil een alternatieve route voor ontsluiting van de nieuw te bouwen wijk 'De Tuinen van PEN-dorp' en vroeg het college unaniem om deze te vinden. "Dank jullie wel allemaal voor jullie support!", jubelt Amateurtuindersvereniging De Rekere naar volgers op Facebook. "Mede dankzij jullie is ook onze petitie een belangrijke factor gebleken!"

'De Tuinen van PEN-dorp' komt om de plaats van het PEN-dorp aan het Noordhollandsch Kanaal. Het college en de projectontwikkelaar willen de wijk aan de noordzijde aansluiten op een verlegde Helderseweg, die dan vanaf de wijk al afbuigt vanaf het kanaal naar de N9. Zo ontstaat aan het water ruimte voor groen en recreatie. De voorkeursvariant doorkruist het tuincomplex, omdat deze het beste is voor het aantal woningen (en dus de winst voor de ontwikkelaar) en voor Rijkswaterstaat. Die variant wordt nu losgelaten.

ATV De Rekere en de Federatie Amateurtuindersverenigingen Alkmaar hadden alles in de strijd gegooid: een petitie en een ludiek protest dinsdagavond bij de corona-raadzaal in De Letterbak. Bovendien was maanden geleden al een verzoek ingediend bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland om de Alkmaarse volkstuincomplexen tot immaterieel erfgoed te verheffen, zodat ze bescherming genieten. Toevallig een paar dagen voor het protest kwam het nieuws dat het verzoek was toegekend. (foto: Marco Schilpp)
Pin It