De extra raadsvergadering over de opvang van asielzoekers in Alkmaar eindigde in een motie van wantrouwen, nog voor het onderwerp was besproken. Toch zal daar zo snel mogelijk over gesproken moeten worden. Gemeente Alkmaar is zowel door het Ministerie van Binnenlande Zaken als door de Commissaris van de Koning met klem verzocht om statushouders op te vangen. Medewerking zou desnoods opgelegd kunnen worden.

In juli 2020 wees het Alkmaarse college een huisvestingsverzoek van het COA af en dit jaar werd opnieuw 'nee' gezegd op een verzoek. De vraag is of de huidige ontwikkelingen in Afghanistan het gemeentebestuur nu op andere gedachten brengt. Het COA wil per direct 450 asielzoekers met verblijfsvergunning opvangen in het oude AZC De Vluchthoef aan de Picassolaan, aldus het NHD.

De AZC's in Nederland stromen vol, met name vanuit Afghanistan. Dagelijks worden daar zo'n 300 Afghanen geëvacueerd. Ze worden door Defensie opgevangen en moeten van daar doorstromen naar AZC's. Daar zijn nog 2.000 van de 29.000 plekken vrij, maar die kunnen volgende maand al bezet zijn. Doorstroming is er bijna niet door de hoge woningnood.

Uiterlijk op 30 september komt de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie weer bijeen. Dan zal meer duidelijk worden over wat gemeente Alkmaar te wachten staat. (foto: Google)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl