Tijdens de extra raadsvergadering van de gemeente Alkmaar over de opvang van asielzoekers is een motie van wantrouwen aangenomen tegen wethouders van de coalitiepartijen GroenLinks en PvdA. Aanleiding: de partijen hebben coalitiegenoten VVD, CDA en D66 bewust niet betrokken bij de aanvraag voor deze extra raadsvergadering.

De vergadering, die om 20.00 uur begon, werd afgetrapt met de vraag waarom initiatiefnemers PvdA en GroenLinks geen andere partijen dan ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Leefbaar Alkmaar hebben benaderd over de extra raadsvergadering. 

Hierop reageerde PvdA'er Gijsbert van Iterson Scholten: "Gezien de spoed van de situatie hebben wij besloten om dit op deze manier te doen. Er is geen tijd om te soebatten, het is tijd voor actie."

John van der Rhee (VVD) nam hier geen genoegen mee en vroeg Ema Najetovic van GroenLinks rechtstreeks of de partijen de coalitiegenoten bewust buiten het initiatief gelaten hadden. Hierop antwoordde Najetovic dat dit inderdaad het geval was. Hierna werd de vergadering geschorst.

In de motie van wantrouwen staat dat "het gebrek aan vertrouwen in samenwerking met de raadsfracties van GroenLinks en PvdA leidt tot het opzeggen van het vertrouwen in de vertegenwoordigers van deze partijen in het college". Hierbij gaat het om GroenLinks-wethouder Christian Braak en PvdA-wethouder Paul Verbruggen.

CDA, VVD, OPA, D66 en SeniorenPartij Alkmaar zijn voor de motie van wantrouwen. Hoewel Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA tegen de motie stemmen, zijn de partijen die vóór de motie stemmen in de meerderheid. Dit houdt in dat de motie is aangenomen.

De meerderheid van de raadsleden geeft aan dat hun vertrouwen in wethouders Christian Braak (GroenLinks) en Paul Verbruggen (PvdA) ernstig beschadigd is. Welke gevolgen dit precies heeft, is nog niet duidelijk. Een aangenomen motie van wantrouwen wordt meestal opgevat als een aansporing aan de wethouders hun functie neer te leggen. Dit is echter geen formele verplichting. Morgen om 9.30 uur komen de betrokkenen bijeen om te bespreken hoe het verder gaat.

Nadat de motie van wantrouwen werd aangenomen is ervoor gekozen om de vergadering te schorsen. Het onderwerp waar de vergadering over zou gaan, opvang van asielzoekers, wordt op een later moment besproken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl