De Noordwest Ziekenhuisgroep boekte in het hectische jaar 2020 een positief resultaat van ruim 13,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die openbaar is gemaakt. In 2019 boekte NWZ nog ruim 4,1 miljoen winst op. De opbrengsten voor alle inspanningen tijdens de coronacrisis werden grotendeels gegarandeerd door het Rijk middels continuïteitsregelingen, inclusief een kostenvergoeding. Daarnaast is de kostenbeheersing verder aangescherpt. Toch zijn ook vernieuwingen doorgevoerd.

"Gedurende de gehele coronacrisis is er ongelooflijk veel gevraagd van onze medewerkers en artsen", schrijft de Raad van Bestuur in het voorwoord van het jaarverslag. "De druk op hen is groot geweest. Zowel druk voor wat betreft het aantal patiënten maar ook het leed dat zich voor hun ogen heeft voltrokken, de vele verzoeken extra te komen werken of te werken op andere afdelingen dan de eigen afdeling. En dit alles dan in een omgeving met een verhoogde kans zelf geïnfecteerd te raken. Ook meer achter de schermen is bijzonder veel werk verzet om de primaire zorgverlening mogelijk te maken."

"Wij spreken daarom dit jaar met extra veel waardering en respect onze dank uit aan al die medewerkers en artsen die of direct of indirect hebben bijgedragen aan de zorg voor de COVID-19 patiënten", besluit de Raad van Bestuur in het voorwoord.

De zorg is in 2020 verder vernieuwd wat betreft zorg thuis, keuzehulp, digitale toepassingen en zorg op afstand bijvoorbeeld via videoconsult. Daarnaast is Huize Westerlicht gerenoveerd en is in Den Helder een afdeling acute zorg geopend.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat NZW voor tevredenheid een gemiddeld cijfer van 8,7 kreeg, tegenover een 8,4 in 2019. Dit ondanks dat de wachtlijsten opliepen in verband met de zorg voor coronapatiënten. De wachttijden werden zo goed als mogelijk bestreden met uitbreiding van zorg bij Centrum Oosterwal. De Raad van Bestuur constateert tevreden dat afdelingen actiever zijn met het peilen van meningen om zichzelf te verbeteren.

De geboekte winst is noodzakelijk voor de realisatie van de bouwplannen. Het resultaat stemt de Raad van Bestuur positief over dekking van de hogere kapitaallasten wanneer de vernieuwbouw afgerond is.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl