Gemeente Alkmaar wil bouwen aan de westzijde van Stompetoren, maar dat mag niet meer. Na jaren medewerking gaf het provinciebestuur het buitengebied in de Schermer vorig jaar de beschermde status ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis vroeg minister Kajsa Ollongren om voor de gemeente op te komen, maar hij vangt bot. "Op dit moment is er in de Provincie en de regio Alkmaar voldoende plancapaciteit", antwoordt ze.

"Voor de regio Alkmaar bedraagt de plancapaciteit volgens opgave van de provincie ongeveer 145 procent", licht Ollongren toe. Dat is ruim boven de behoefte die wordt voorzien. Ze laat de onderhandelingen aan de gemeente en de provincie. De Provincie werkt aan een Masterplan Wonen en daarbij zou Stompetoren-West bespreekbaar zijn.

In de Kamervragen vroeg Koerhuis ook nog maar weer eens wanneer de Woondeal Noord-Holland Noord er nou gaat komen. Via een aangenomen motie van Koerhuis en CDA-Kamerlid Julius Terstra is Ollongren door de Tweede Kamer opgedragen om een overeenkomst te  sluiten voor woningbouw in regio NHN. De minister antwoordt dat ambtelijk overleg is gestart, maar wijdt daar niet verder over uit.

Om de woningnood aan te pakken werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken wel mee aan versnelling van de bouw. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de provincie en de regio.
Pin It