Het Zeekadetkorps bestond in 2020 65 jaar, maar dat kon toen nog niet worden gevierd. Zaterdag was de tijd rijp voor de Alkmaarse afdeling aanleiding om burgemeester Roemer uit te nodigen aan boord van het moederschip de Bulgia aan het Voormeer> Hij hees een jubileumvlag in top. Het Zeekadetkorps greep meteen de gelegenheid aan de burgemeester een rondleiding op het schip te geven en een aantal demonstraties op het water te geven.

Het Zeekadetkorps wil de jeugd interesseren voor de maritieme wereld. Ze hoeven daarin later geen carrière te kiezen, en de kinderen hoeven ook niet te presteren. Ze leren vooral plezier op het water te hebben.
Pin It