Alkmaar Centraal


De onthulling van het monument ter nagedachtenis aan de Alkmaarse slachtoffers van de Holocaust gaat niet door op 4 mei. Die datum wordt niet gehaald omdat er meer tijd nodig is voor voldoende draagvlak binnen de joodse gemeenschap. Daar ontbreekt het aan nadat het ontwerp bekend werd, dat was gemaakt voor de hoek Clarissenbolwerk en het Zevenhuizen.

De creatie van kunstenaar Ruud-Jan Kokke valt niet bij iedereen in de smaak. Kokke ontwierp een hek met letters en een pad rond een boom dat aftakt van het bestaande trottoir. Tegenstanders vinden het lijken op ’een skelterbaan’. Er moet groen voor wijken, ook dat vindt een aantal onacceptabel. De gemeente is in gesprek met de tegenstanders.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl