Alkmaar Centraal


Het Alkmaarse innovatieconsortium InVesta heeft 1,3 miljoen euro aan Europese en provinciale subsidie in de wacht gesleept voor de ontwikkeling van biobrandstoffen. Directeur Peter Simões is in zijn nopjes. ““We zijn heel blij met de toekenning van deze subsidie. Hiermee gaan vier projecten van start, waarmee de activiteiten van InVesta in de Boekelermeer de komende jaren in een stroomversnelling komen.”

InVesta is een netwerkorganisatie van overheden, het bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen. De komende jaren gaan Biolake, Sustenso, GP Groot en TNO samen met Inholland vier demonstratieprojecten uitvoeren. De Europese EFRO-subsidie wordt gebruikt om het torrefactie systeem, dat groen afval omzet in biopellets, vanuit Wieringerwerf naar Alkmaar te halen om het te testen, te verbeteren en op te schalen. Doel is het realiseren van een commercieel aantrekkelijk systeem voor de snelle verwerking van, nu nog, moeilijk verwerkbare reststromen.

In het zeewier-project wordt onderzoek gedaan naar het maken van biogas uit zeewier biogas van zeewier te maken. De Alkmaarse installatie van TNO en het zeewierlab in Petten worden ingezet, en studenten van Inholland gaan een belangrijke bijdrage leveren in dit onderzoek.

Sustenso Boekelermeer bouwt een installatie voor vergisting van agrarisch afval naar biogas. Dat gas wordt dan met algen opgewerkt naar groengas en de CO2 die vrijkomt in het proces wordt vastgelegd in algen en opgewerkt naar hoogwaardige Spirulina.

Project vier is het HYNOCA-demonstratieproject, voor de omzetting van biomassa naar waterstof voor het NXT-tankstation van GP Groot in de Boekelermeer. Van de koolstof wordt biochar gemaakt, dat kan worden gebruikt als mest en als component voor bio-kunststoffen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl