De politie van Alkmaar heeft binnen 20 uur tijd drie telefoons in beslag genomen bij iemand die onterecht het alarmnummer 112 bleef bellen. Het gaat om twee mobiele telefoons en een ouderwetse vaste telefoon met een draaischijf. Extra opmerkelijk is dat de vaste telefoon niet van de beller zelf was, maar van zijn of haar buurman.

112 wordt regelmatig misbruikt, onterecht gebruikt of onbedoeld gebeld vanuit de broekzak. Dit is strafbaar gesteld omdat daardoor vertraging kan ontstaan bij het melden van echte noodsituaties. Misbruik of onjuist gebruik wordt vastgelegd en kan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Volwassenen riskeren een boete of zelfs gevangenisstraf, kinderen komen er ook niet zomaar vanaf. De ouders krijgen een waarschuwingsbrief en als dit niet helpt, volgt een verwijzing naar Halt. Is dat nog niet genoeg wordt dan wordt het jeugdstrafrecht toegepast.

Op rijksoverheid.nl staan richtlijnen en tips. (foto: Instagram wijkagent.huiswrd.vroonermeer)
Pin It