De Alkmaarse gemeenteraad heeft unaniem de CDA-motie 'Regeren is vooruitzien!' aangenomen. Daarmee krijgt het college van B&W opdracht om een bestemmingswijziging naar "wonen" op te starten voor een gebied aan de westzijde van Stompetoren, ondanks een provinciaal verbod op nieuwbouw in het gebied.

Het was nota bene de provincie die al vele jaren terug een beroep deed op gemeente Schermer om de achterblijvende woningbouw op te vangen. Daaruit ontstond het Masterplan Woningbouw Schermer 2008 - 2022, met 400 woningen aan de westkant van Stompetoren. In 2005 had de gemeente al grond gekocht. In 2010 volgden afspraken met de provincie en in 2014 kwam de gemeente tot een overeenkomst met twee ontwikkelaars. Onder gemeente Alkmaar ontstond in 2017 een Omgevingsvisie voor het gebied.

Al die tijd leek de provincie nog positief, maar daarin kwam een ommekeer die uiteindelijk leidde tot een verbod. In 2020 kreeg het Schermerse buitengebied aangewezen als  'Buitengewoon Provinciaal Landschap', waarin woningbouw niet toegestaan is. En dat terwijl de provincie ook graag de bestaande woningnood in de regio wil aanpakken en een flinke stijging aan woonbehoefte voorziet.

Het CDA kwam in oktober 2020 al met een motie om Gedeputeerde Staten ertoe te bewegen de BPL-grens te verleggen, maar dat leidde nergens toe. Nu heeft de fractie de voltallige gemeenteraad dus tot rebellie aangezet om te laten zien dat het menens is.

Het is nog niet duidelijk wanneer gemeente Alkmaar een antwoord kan GS kan verwachten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl