Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar komt met terugwerkende kracht tot 12 mei de hotel-, restaurant- en cafébranche financieel tegemoet vanuit het lokale noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis. De sectoren, die hard zijn getroffen door de maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus, hebben de gemeente om financiële steun gevraagd. Het college van B&W gaf hieraan gehoor.

Voor betaling van toeristenbelasting over 2019 wordt uitstel verleend tot eind 2020 en voor dit jaar geldt vrijstelling.  Ook wordt de precariobelasting 2020 voor terrassen kwijtgescholden en 25 procent van de reclamebelasting. Dat laatste geldt overigens voor alle Alkmaarse ondernemers.

In april stelde de gemeente een noodfonds in van 10 miljoen euro om de meest dringende problemen, voortvloeiend uit de coronacrisis, aan te pakken. Het bedrag is bedoeld voor inwoners en ondernemers en komt bovenop de 1,5 miljoen euro van het stimuleringsfonds die eerder al werd aangekondigd. De financiële tegemoetkoming voor de horeca wordt bekostigd uit het noodfonds.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl