Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar heeft snel gehoor gegeven aan bezwaren tegen de herbestrating van de Grote Dam in De Rijp. "Van verschillende kanten heeft de gemeente verontrustende berichten binnen gekregen over de toegepaste materialen bij het herstraten. Het stuk straat dat nog open ligt wordt dicht gemaakt om geen onveilige situatie te creëren."

In opdracht van de gemeente moesten de karakteristieke klinkers op de rijbaan van de Grote Dam tijdens de herbestrating plaats maken voor moderne straatstenen. De stroken aan de zijkant blijven intact. Bewoners stelden vragen en uitten hun onvrede. "Buurtbewoners zijn boos!", schreef een Twitteraar.

OPA-raadslid Ruud van Lier klom in de pen toen hij de signalen opving. "Ons bereiken veel berichten van bezorgde inwoners over de gekozen stenen. Kunnen jullie nagaan of er nog een mogelijkheid is om de ‘oude’ klinkers te hergebruiken en zo het dorpsgezicht in ere te houden?"

Van Lier wil weten of de Grote Dam wellicht Rijksbeschermd gebied is, waardoor aanpassing van het straatbeeld niet zomaar mag. (foto: Twitter @mieke5)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl