Alkmaar Centraal


Jord Raymakers is algemeen militair arts bij het Korps Mariniers in Doorn. Deze weken is de 35-jarige Amsterdammer samen met vijf collega's door Defensie ‘uitgeleend’ aan de IC-afdeling van het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar als unitcoördinator.

“Ik ben in Alkmaar beland nadat het ziekenhuis een steunaanvraag voor medisch personeel had ingediend bij Defensie", wijdt Jord in op de website van de Veiligheidsregio. "Daarop zijn mensen gepolst, is een pool gemaakt van beschikbare kandidaten en is op postcode gekeken wie waar kon worden geplaatst. Ik woon in Amsterdam, Alkmaar is voor mij prima te berijden.”

“Ik vind het ongelooflijk goed dat Defensie zich hiervoor openstelt. Toen de vraag kwam of ik wilde bijspringen, heb ik geen seconde getwijfeld. Als medicus ben ik blij dat ik een bijdrage kan leveren. Ik ben dokter. In een periode als deze voelt een ziekenhuis als een logische plek om te zijn.”

“Mijn werk is niet zwaar, heftig of moeilijk, ook emotioneel niet. Dat komt doordat ik niet aan het bed sta. Ik ben aangesteld als unitcoördinator en fungeer als schakel tussen het unithoofd en de vier units op de IC. Daarmee is bij de reguliere medewerkers veel werkdruk weggehaald en is zoveel mogelijk gespecialiseerde IC-capaciteit vrijgemaakt voor medische zorg.”

“In de dagelijkse praktijk is het mijn taak verplegend IC-personeel te ontlasten en te ondersteunen. Klachten of problemen probeer ik op te lossen. Als er vragen zijn, probeer ik die te beantwoorden. Een paar maal per dag is er ‘motorkapoverleg’ tussen de units. Dan wisselen we uit wat er speelt en kijken we wat nodig is."

“Ik vervul een functie die tot voor kort niet bestond en ben voor veel IC-collega’s natuurlijk een buitenstaander. Maar ik ben er als het nodig is, ook op het persoonlijke en emotionele vlak. Werken op een IC is heftig in deze tijd, in de eindevaluatie checken we ook elke dag of zich ingrijpende situaties hebben voorgedaan. Dat is onderdeel van mijn taak: dingen signaleren en bespreekbaar maken.”

“Het is nog niet duidelijk hoe lang ik hier blijf. Maar ik weet zeker dat ik hier straks met veel genoegdoening op terugkijk. Het is voor mij als arts op dit moment nogal een verschil of ik in een stafvergadering bij het Korps Mariniers zit of dat ik op de IC werk. Als medicus jeuken je handen tijdens zo’n crisis. Ik ben blij en dankbaar dat ik een rol mag vervullen", besluit Jord. (foto: vrnhn.nl)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl