Alkmaar Centraal


Op 15 april kondigde het college van Alkmaar bij monde van wethouder van financiën Pieter Dijkman aan een bedrag van 10 miljoen euro vrij te willen maken om de meest dringende problemen, voortvloeiend uit de coronacrisis, aan te pakken. Na een concessie over invloed van de gemeenteraad op de besteding, stemden de raadsleden unaniem in met het noodfonds. Ook het fonds van 1,5 miljoen voor ná de crisis werd unaniem omarmd.

De 10 miljoen komt bovenop de 1,5 miljoen van het stimuleringsfonds dat al was aangekondigd, waarmee na afloop van de coronacrisis weer toeristen en dagjesmensen naar Alkmaar gelokt moeten gaan worden. Het bedrag is bedoeld voor inwoners en ondernemers, en financiert zeer uiteenlopende maatregelen. Van de bedrijvigheid op gang houden, tot maatregelen rondom het ziekenhuis. Van acties om eenzaamheid te bestrijden, tot uitstel van betalingen voor gemeentelijke belastingen.

Tijdens de digitale raadsvergadering van donderdagavond werden beide fondsen voorgelegd aan de raad. Veel fracties liepen op tegen de wens van de wethouder om wekelijks pas achteraf verantwoording af te leggen over de uitgaven, zodat er snel gehandeld kon worden. Normaal gaat de raad over toewijzing van gelden.

OPA-raadslid Anjo van de Ven kreeg de digitaal bijeengekomen gemeenteraad unaniem achter een tekst die het plan van 10 miljoen redde en de raad toch ook invloed biedt op waar het geld aan wordt uitgegeven. Zo moeten B&W vooraf een globaal inzicht geven in de beoogde bestedingen, zodat achteraf wat te bespreken valt over de daadwerkelijk gemaakte keuzes.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl