Alkmaar Centraal


Buurtcomité Trefpunt en betrokken bewoners leggen zich neer bij de uitspraak van Rechtbank Amsterdam op 5 maart, op het beroep tegen de omgevingsvergunning voor de nieuwbouwplannen op de plaats waar de Trefpuntkerk stond. Na drie jaar strijd tegen de gemeente, hebben de leden geen energie meer om nog in hoger beroep te gaan.

Twistpunten waren de hoogte van het complex dat House of RTS wil gaan bouwen aan de Frederik Hendriklaan, en de verwachte extra parkeerdruk in de omgeving. Het bouwplan bestond eerst uit een bedrijvenplint met daarop vijf woonlagen. Na protesten bleven er drie woonlagen met totaal 23 appartementen over, maar het comité wilde de plint ook weg hebben. Die had volgens de leden (te) weinig meerwaarde en bovendien ging de oude business case uit 2016 ook uit van alleen 23 woningen.

Een ander heikel punt voor omwonenden was het aantal extra parkeerplaatsen in de omgeving. Volgens de berekeningen van Movaris zou er voldoende plek zijn, maar het comité betwiste de berekeningen. De rechter bepaalde dat de uitkomst van die berekening correct was, maar tikte het Alkmaarse college wel op de vingers over de handelswijze.

"Vastgesteld wordt dat de ruimtelijke onderbouwing naar aanleiding van het parkeeronderzoek niet is aangepast", aldus de rechter. "Uiteindelijk onderschrijft de samenvatting van het parkeeronderzoek de conclusies in de ruimtelijke onderbouwing ten aanzien van de parkeerdruk wel, maar de onderliggende motivering hoe tot de conclusies wordt gekomen verschilt". Volgens de rechtbank mocht de gemeente niet beide parkeerrapporten zonder nadere motivering aan het besluit ten grondslag leggen. Maar daar schieten de bezwaarmakers uiteindelijk niets mee op.

De uitspraak van de rechter wordt als bewijs gezien dat het college een 'ondoorzichtige puinhoop' van de procedure maakte, met "vele fouten" telkens ten nadele van de buurt, ondanks dat daarop gewezen was. "Dat u dit heeft gedaan heeft volgens ons grote consequenties gehad op het verdere verloop van de procedure."

Buurtcomité Trefpunt en de andere betrokkenen laten weten zich "zwaar benadeeld" te voelen en hoopt dat de gemeente dit inziet. Het vraagt dan ook om een reactie, en over wat er verder gaat gebeuren. (foto: Wikimedia / Emmanuel Huybrechts)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl