Alkmaar Centraal


Het college van Alkmaar past sinds woensdag op een groot deel van Overstad de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe voor de duur van drie maanden. Hiermee wordt een voorkeurspositie geclaimd bij particuliere grondverkoop, met als doel meer regie te krijgen in de ontwikkeling van Overstad. De gemeenteraad wordt op 25 juni gevraagd om deze termijn met drie jaar te verlengen.

De doorontwikkeling van Overstad is één van de speerpunten voor de Kanaalzone. De gemeente wil er een hoogstedelijk gebied ontwikkelen met een grote mix van functies, zoals in gang is gezet in de deelgebieden Ringerskwartier en Dockside. In Overstad is in de toekomst ruimte voor 2.500 woningen en 240.000 m2 oppervlak voor onder bedrijven zoals detailhandel en leisure, en sociaalmaatschappelijke voorzieningen.

Verantwoordelijk wethouder Paul Verbruggen: "De gemeente heeft op Overstad een strategische grondpositie. Het vestigen van Wvg is nadrukkelijk ook een uitnodiging aan grondeigenaren op Overstad om samen de ontwikkeling van het gebied vorm te geven. Daarmee wil het college mede invulling geven aan het realiseren van hoognodige nieuwe, betaalbare woningen in Alkmaar.”

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl