Alkmaar Centraal


Het Regionaal Archief in Alkmaar is bezig een (digitale) collectie op te bouwen van beelden en uitingen die de enorme invloed die het coronavirus op de samenleving heeft weergeven. Mensen uit de regio worden opgeroepen om materiaal aan te leveren. De instelling vindt het belangrijk zoveel mogelijk uit deze periode te bewaren, zodat de historici van de toekomst een goede indruk kunnen krijgen van deze tijd, en hoe de mensen van nu die beleefd hebben.

Inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen in de regio worden verzocht onder meer foto’s, filmpjes en geschreven documenten in te sturen die typerend zijn voor de coronacrisis. Persoonlijk materiaal, materiaal dat voortkomt uit buurtinitiatieven en lokale acties, documentatieprojecten of online-platforms. Ook in briefjes, blogs of dagboeken, posters, tekeningen, of zelfs muziek is de instelling geïnteresseerd. Wie materiaal wil aanleveren kan dat doen op regionaalarchief.nl/corona.

Directeur Paul Post: "Door het verzamelen van dit materiaal proberen we deze bizarre tijd vast te leggen. Het komt misschien vreemd over om daar al tijdens de crisis, terwijl mensen wel wat anders aan hun hoofd hebben, mee te beginnen. Maar uit het verleden hebben we geleerd dat het van groot belang is om hiermee in dit soort situaties vroeg te starten, om een zo compleet mogelijk beeld te bewaren."

De archieven van lokale overheden en verwante organisaties, waarin ook veel informatie rond de coronacrisis is vastgelegd, worden al bewaard bij het Regionaal Archief. De instelling aan de Bergerweg stelt zelf ook berichten uit kranten, digitale nieuwsbronnen en sociale media veilig voor bewaring.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl