Alkmaar Centraal


Zondag heeft comité Stopdewaterkant Nieuwbouw een protestbrief verstuurd naar gemeente Alkmaar en vastgoedontwikkelaar BPD. De brief is een reactie op de inloopavond op 2 maart over het woningbouwproject langs de Kanaaldijk, waarop verontruste omwonenden zich niet serieus genomen voelden. De brief wordt voor alsnog ondersteund door 77 buurtbewoners.

"Het is natuurlijk goed dat er een informatieavond wordt gehouden maar wij hadden verwacht dat er n.a.v. onze eerdere opmerkingen er toch een greintje van begrip in de presentatie zou zijn gekomen. Niets van dat alles!", aldus het comité. Ook vinden de leden het opmerkelijk dat de gemeente in een mail schreef over 40 bezoekers, terwijl zij zelf op tenminste 75 uitkwamen.

Een groot bezwaar is de hoogte van de vijf getekende gebouwen, met name het 35 hoge pand. Het gaat dan wel om een volumestudie naar financieel rendabele hoogte-oppervlakte verhoudingen op de beschikbare ruimte, maar gezien de details in het ontwerp, kregen comitéleden het gevoel dat de die al min of meer vaststaan.

De omwonenden vinden het ontwerp te massaal, vrezen voor hun privacy en ook de schaduw die de gebouwen zouden uitwerpen. Een aantal bewoners zou volgens diagrammen helemaal geen zon meer krijgen vanaf 17:20 uur. De architect zou daarop "Maar het wordt toch niet donker" gezegd hebben.

Het comité vervolgt: "Ronduit verbijsterend was de opmerking van de vertegenwoordigers van BPD en de gemeente Alkmaar dat we als samenleving ook rekening moeten houden met de woningbehoefte van mensen uit Amsterdam, Haarlem en Purmerend."

Er was verder onvrede over het, in ieder geval voorlopige, verkeersplan. Temeer omdat de ontwerper aangaf dat er (nog) geen rekening wordt gehouden met fietsers. Ook de parkeernorm van rond 1,5 plekken per woning stuitte op bezwaar, aangezien gemeente Alkmaar een norm van 1,7 aanhoudt.

Het comité vindt het ook maar niks dat de  er mogelijk horeca in de plinten komt. "Dat is natuurlijk nonsens. In de wijk is al een buurtcentrum en een grote snackbar. Dat is voor de ontwikkelaar misschien een winstpakker maar voor de buurt volstrekt overbodig". De plint weg laten zou al een bouwlaag schelen.

Daarnaast vraagt het comité zich af hoe gekeken wordt naar de positie van de West-Friese Omringdijk, naar de inrichting en het voorzieningenniveau in de wijk en de inspraakmogelijkheden voor de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan.

Het comité laat gemeente Alkmaar en BPD tot slot weten te hopen en te verwachten dat er goed overleg komt, maar ook dat er juridische stappen gezet zullen worden wanneer men dit nodig acht.

De gemeente heeft de brief inmiddels tussen de ingekomen stukken zitten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl