Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar en Halte Werk hebben webpagina's ingericht voor ondernemers die in de financiële problemen zitten of dreigen te komen. De gemeente verwijst naar het eigen Ondernemersloket en internetpagina's van diverse instanties, zoals de Kamer van Koophandel, de Rijksoverheid en Halte Werk.

De Kamer van Koophandel heeft het KvK Coronaloket ingericht, met onder andere een video met tips en uitleg over maatregelen vanuit het Rijk. De link naar het "Ondernemersplein van de Rijksoverheid" werkt niet, maar het gaat dan ook eigenlijk om het  Ondernemersplein van de KvK, dat specifieke informatie over regelingen verstrekt. Het Rijk biedt wel veel algemene informatie.

Halte Werk zet de speciale corona-maatregelen voor zzp'ers en mkb'ers binnen de regio op een rijtje. De meest voorname is wellicht de binnenkort beschikbare versnelde en versoepelde bijstandsuitkering. Het ministerie werkt nog aan implementatie. De uitkering is maximaal 1.500 euro, afhankelijk van omstandigheden, en niet hoeft te worden terugbetaald. Via de verruimde Bbz-regeling is ook overbruggingskrediet aan te vragen.

Verder zijn is er versoepelde verstrekking van ovebruggingskrediet (BMKB), het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) voor tegemoetkoming voor loonkosten via het UWV, betalingsuitstel aan de Belastingdienst en lagere voorlopige aanslagen, verruiming van de Garantie Ondernemersfinanciering en tot slot rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten Qredits.

Het Kabinet werkt enkele voorgenomen maatregelen verder uit om onder andere toeristenbelasting stop te zetten en extra maatregelen te treffen voor de sectoren cultuur, horeca en reizen.

Bij gemeente Alkmaar zelf liggen maatregelen op tafel zoals betalingsuitstel voor gemeentebelastingen, eventueel gedeeltelijke of gehele kwijtschelding, en soepele omgang met wanbetaling.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl