Voor een economisch vitale en aantrekkelijke binnenstad is gemeente Alkmaar om de tafel gaan zitten met de ondernemersverenigingen Het Bolwerk, Overstad, Ondernemend Alkmaar en de Koninklijke Horeca NL-Alkmaar. Het resultaat is een nieuwe detailhandelsstructuur, die antwoord moet bieden op het veranderde consumentengedrag door de komst van webwinkels.

De nieuwe structuur steunt op twee pijlers, namelijk een compacter winkelgebied met karakteristieke winkelstraten en meer menging van diverse centrumfuncties. Om dit te bereiken zijn drie hoofdthema’s benoemd: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van onder andere de Laat-west en de Gedempte Nieuwesloot/Hofplein, het tegengaan van leegstand door onder andere herschikking van ondernemers en het ontwikkelen van een concept voor Alkmaar als stad van de toekomst.

In detailhandelsstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen winkelstraten, dwaalmilieu, verbindingsstraten en Overstad. Straten krijgen een eigen karakteristieke invulling die de aantrekkelijkheid vergroot, en aan de verbindingsstraat Laat-Oost wordt wonen op de begane grond mogelijk gemaakt.

"Met deze detailhandelsstructuur borgen wij dat de mooie historische binnenstad van Alkmaar aantrekkelijk blijft voor het winkelend publiek en de vele toeristen", licht economiewethouder Pieter Dijkman toe. "Het vraagt tegelijkertijd concrete maatregelen. Voor de zomer zal het college dan ook met concrete investeringsvoorstellen komen."

De structuur wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Na vaststelling worden de diverse projecten en in overleg met de ondernemers uitgewerkt.
Pin It