Alkmaar Centraal


De afgelopen maanden is door AZ gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe dak van het AFAS stadion. Gemeente Alkmaar en TNO hebben het ontwerp getoetst en goedgekeurd, waarop de gemeente vergunning verleende voor de bouw.

Verantwoordelijk wethouder Pieter Dijkman is blij dat nu de volgende stappen genomen kunnen worden: "De gemeente heeft de vergunning beoordeeld, TNO heeft mede beoordeeld en wij hebben vertrouwen in de maakbaarheid en veiligheid van het nieuwe dak. Met de tijdige vergunningverlening kan AZ door met het realiseren van het nieuwe dak."

Tijdens het bouwproces gaat de gemeente vanuit zijn toezichthoudende rol, in nauw overleg met AZ, nauwkeurig toezien op de veiligheid van het nieuwe dak. Er wordt daarmee geïnvesteerd in de samenwerking.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl