Alkmaar Centraal


Het CDA Alkmaar heeft vernomen dat er bij Woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort enkele bedden leegstaan door een patiëntenstop bij huisartsen binnen het centrum. Dit terwijl dat er binnen een straal van vijf kilometer mensen op de wachtlijst staan. De fractie stelt hierover vragen aan het college van B&W.

CDA Alkmaar kreeg signalen van mensen die door gebrek aan tijdige zorg hebben aangegeven hierdoor uitzichtloos en ondragelijk lijden ervaren. De fractie is van mening dat een patiëntenstop bij huisartsen zorgelijk is voor gemeente Alkmaar, niet alleen voor nu maar ook voor in de toekomst, maar de fractie erkent dat dit een landelijk probleem is of wordt.

Het college wordt door het CDA gevraagd of er elders in de gemeente ook een tekort aan huisartsen heerst en wat het van plan is om aan het probleem te doen. Dit ook met het oog op de ambitie om het inwoneraantal de komende jaren flink te laten groeien. (foto: Stichting Niko)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl