Alkmaar Centraal


Maandagavond is de gemeenteraad van Alkmaar unaniem akkoord gegaan met een onderzoek naar het parkeergedrag en -beleid in de Stationsbuurt en de drie "B-waarden". Vooral aan de Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard is parkeren een crime. Veel werknemers van bedrijven in de omgeving zetten daar hun auto's neer, net als forenzen die naar de trein of naar het centrum gaan. Hierdoor komt het wel eens voor dat bewoners hun auto niet kwijt kunnen.

De VVD diende een motie in voor het onderzoek, samen met de PvdA, SPA, BAS en ChristenUnie. Het dient als eerste aanzet tot het in kaart brengen van de parkeerproblemen. Het college wordt opgedragen om met wijkraden en bedrijven, het Clusius en Horizon College, bioscoop, Podium Victorie, NS en ProRail, de politie, het Leger des Heils en ook het Stadskantoor in gesprek te gaan.

Er moeten antwoorden worden gezocht op vragen als hoeveel parkeerplaatsen deze organisaties hebben, of die plekken gedeeld kunnen worden en of er leegstand is. Met deze informatie kan de gemeenteraad plannen ontwikkelen om de parkeerdruk in de betrokken buurten te verlichten.

VVD-raadslid Stefan de Haan vindt ook dat alternatieven voor de auto, zoals goede voorzieningen voor het openbaar vervoer en gebruik van de fiets,  moeten worden onderzocht. (foto: Pixabay / Hans Braxmeier)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl