Alkmaar Centraal


Na een akkoord op de inhoud van de Focusagenda vóór de zomer, hebben nu ook alle zeven gemeenteraden binnen Regio Alkmaar ingestemd met de bijbehorende extra regiobijdrage. Dit betekent dat Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest met elkaar de focus gaan leggen op de drie thema’s bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie en hiervoor de samenwerking versterken.

Met voortvarendheid is een half jaar geleden de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 voorgelegd ter besluitvorming. Het resultaat van een proces, dat in de zomer van 2017 startte tijdens een bezoek van het college van Gedeputeerde Staten aan de zeven gemeentecolleges. Daaruit naar voren kwam de wens om de bestaande samenwerking strategisch te versterken. Van een brede ambitie en visie naar een bundeling van krachten om de regio steviger te positioneren.

De BUCH en HAL-gemeenten vormen met elkaar het scharnierpunt tussen Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord) en de Metropoolregio Amsterdam en heeft warme contacten naar beide kanten. In de strategische positionering wordt focus gelegd op bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie, focuspunten nauw verbonden zijn. Drie thema’s die de basis leggen voor de toekomst; zij dienen als vliegwiel om de brede ambities van de regio te realiseren.

De Focusagenda is - hier - te vinden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl