Alkmaar Centraal


De resultaten van de Jongvolwassenenmonitor 2019 van GGD Noord-Hollands Noorden zijn uit. In gemeente Alkmaar is vooral opvallend dat jongeren van 16 t/m 25 jaar meer stress en psychische aandoeningen ervaren en veel meer harddrugs gebruiken dan in de JVM 2017. Wel daalde het aantal 16 en 17-jarigen dat alcohol drinkt flink.

Aan het enquête deden 442 jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) mee uit gemeente Alkmaar, waarvan 174 man en 268 vrouw. Er zijn er totaal 12.091. Na weging kwam het percentage mannen uit op 50,5%.

Het percentage jongvolwassenen dat aangaf ooit harddrugs te gebruiken steeg ten opzichte de JVM 2017 met 36,0 naar 46,9%. Dat komt vooral door het populaire lachgas; het percentage dat dit ooit gebruikte ging van 25,2 naar 36,4%. En waar het percentage dat eens verdovende middelen gebruikte op 36,7% uitkwam, bleef 6,7% over als lachgas niet meegeteld wordt.

Alkmaarders scoren in Noord-Holland Noord bovengemiddeld met harddruggebruik, maar Bergenaren spannen de kroon: in 2017 gaf 27% aan ooit harddrugs gebruikt te hebben (inclusief lachgas), nu is dat 48%.

Veel minder 16 en 17-jarigen in gemeente Alkmaar drinken nu alcohol (80 > 63,6%) en wie wel drinkt, doet dat veel minder. Zo halveerde het percentage dat tijdens uitgaan meestal meer dan tien glazen drinkt bijna (14,7 > 8,2%), en het percentage dat op één gelegenheid in de maand ("binge drinken") voor het onderzoek er vijf of meer dronk, van 56,3 naar 44,6%.

Het gezondheidsgevoel nam af in de afgelopen twee jaar. Jongvolwassenen gaven voor 36,2% psychisch gezondheidsrisico aan over het jaar voor de enquête, tegen 31,8% in 2017. Vooral angststoornissen springen eruit (4,7 > 12,1%) en anorexia steeg van 0,2 naar 1,6%. Stress is een grote factor: 35% gaf aan meestal of altijd stress te ervaren, tegenover 28,9% in 2017 en fysieke klachten vanwege stress gingen van 24,5 naar 31,9%. Opgave van ADHD steeg van 7,9 naar 14,0%.

Alle resultaten van de JVM 2019 zijn te vinden via gezondnhn.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl