Alkmaar Centraal


Provincie Noord-Holland wil de capaciteit van het elektriciteitsnet tussen Beverwijk en knooppunt Oterleek flink verhogen. Netbeheerder TenneT heeft een aantal knelpunten in het 150 kV-net vastgesteld en vroeg om een 'provinciaal inpassingsplan' (PIP) voor een transformatorstation in Beverwijk en een ondergrondse leiding naar de Alkmaarse dorpskern.

De vraag naar elektriciteit groeit hard in de regio door nieuwbouw, meer elektrisch rijden en panden die van het gas af gaan. Maar knelpunten in de capaciteit van het 150 kV-net ontstaan met name door energie slurpende datacenters, glastuinbouw, zonneweiden en windparken.

Drie verschillende trac├ęs en twee locaties voor het transformatorstation liggen ter overweging op tafel. (kaart: CE Delft)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl