Alkmaar Centraal


"Op naar een mooie toekomst samen!" twittert de Waardse VVD'er Falco Hoekstra nog na de ondertekening van de trouwakte met Langedijk afgelopen dinsdag. Maar 'een mooie toekomst samen' kan alleen als alle inwoners het er roerend mee eens zijn, zo wordt in de Alkmaarse raadzaal gefluisterd. Behalve bij OPA en VVD, die niet fluisteren maar roepen.

Want volksvertegenwoordiging, daar gaat het om bij de Alkmaarse fractievoorzitters John van der Rhee (VVD) en Victor Kloos (OPA). "Sint Pancras en Koedijk willen graag bij Alkmaar, zo veel is duidelijk. Je zou denken dat de politiek aan deze gerechtvaardigde wens van de bevolking tegemoet komt. Maar daar lijkt het niet op," meldt OPA.

Volgens beide fracties hebben de collega's in Langedijk en Heerhugowaard de 'opstandige' dorpelingen uit Sint Pancras en uit (het Langedijker deel van) Koedijk niet voldoende serieus genomen. De kernen zagen een fusie met Heerhugowaard niet zitten en voegen zich liever bij Alkmaar. Maar door dat feestje is dinsdag een dikke streep gezet. "De democratie in onze regio dreigt het onderspit te delven als je naar het fusieproces tussen Langedijk en Heerhugowaard kijkt," reageert de OPA-fractie.

Maar er gloort nog hoop voor de Sint Pancrassers en Koedijkers. Iedereen die het niet eens is met de bestuurlijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk heeft namelijk tien weken de tijd om via een zienswijze officieel bezwaar te maken. En dat is precies wat het Alkmaarse college moet gaan doen, vinden de fracties van OPA en VVD. De partijen willen dat het Alkmaarse college opkomt voor de wensen van de dorpelingen. Zoals het een goede volksvertegenwoordiger betaamt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl