Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar hijst de vlag voor de Global Goals

Alkmaar hijst woensdag, samen met 70 andere gemeenten, de vlag voor de Global Goals for Sustainable Development die precies vier jaar geleden door alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen. Met de 17 mondiale doelen wordt gezamenlijk gestreefd naar onder andere verduurzaming en beëindiging van armoede en ongelijkheid in 2030.

Vorig jaar verbond het college van Alkmaar zich aan Global Goals om in breder verband duurzaam te ontwikkelen. De Innovatieraad Alkmaar werd opgezet om op lokaal niveau de doelen na te streven, waaronder duurzaam onderwijs en een leven lang leren, duurzame energie voor iedereen en een inclusieve maatschappij. Maandelijks komt de Innovatieraad, bestaande uit inwoners, ondernemers en ambtenaren bijeen.

Wethouder Christian Braak: “Het is mooi dat wij als gemeente deze 17 doelen delen. Iedereen kan zo meehelpen ze te realiseren. Samen met de inwoners en ondernemers gaan we aan de slag in de Innovatieraad. Zo dragen we bij aan een duurzaam Alkmaar”.

Daarnaast heeft Alkmaar projecten uit het duurzaamheidsprogramma, die zich vooral richten op CO2-reductie en energiebesparing. Ook maakt de gemeente de collectieve inkoop van zonnepanelen mogelijk voor haar inwoners en is er met ondernemers een eerlijk-winkelen-route samengesteld. Op alkmaar.nl/globalgoals is alles te vinden over de Alkmaarse invulling van de Global Goals en de Innovatieraad.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl