Alkmaar Centraal


Bewonersenquêtes over het Alkmaarse parkeervergunningbeleid pakken niet altijd goed uit, erkent het college na kritische vragen van GroenLinks Alkmaar. Met name hoe geënquêteerd wordt, moet anders. Volgend jaar komt er een nieuwe parkeervisie en daarbij zullen de ervaringen meegenomen worden van van projecten waarbij nogal wat onvrede was.

GL-raadslid Maaike Kardinaal haalde de aanpak aan van het parkeerbeleid voor de Broekerwaard, Bregwaard en de Bannewaard. Bewoners aan de Bannewaard hebben veel overlast  van 'wildparkerende' stadsbezoekers en treinreizigers, maar omdat een meerderheid in de drie straten tegen was, kwam ook hier geen vergunningplicht. 

Bannewaard-bewoners richtten zich daarna tot de commissie bezwaarschriften. Deze oordeelde dat de enquête per straat uitgevoerd had moeten worden en adviseerde om de gebreken te herstellen en maatwerk te leveren. Gebrek aan maatwerk leverde ook problemen op in andere wijken met parkeerproblematiek, zoals Overdie en het Schermereiland.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl