Alkmaar Centraal


Sinds de aankondiging van het vertrek van de Europese School uit Bergen wil het Alkmaars stadsbestuur er alles aan doen om deze school in regio Alkmaar te behouden, het liefst binnen de eigen gemeentegrenzen.

VVD-raadslid Christiaan Peetoom hoorde het nieuws over de Europese School en zag direct een kans voor de stad om de Europese School naar Alkmaar te halen. Hij stelde vragen aan het college om er zeker van te zijn dat deze kans niet misgelopen wordt.

Het college ziet ook de waarde van een Europese School in regio Alkmaar en voert gesprekken met betrokken partijen over een nieuwe vestigingslocatie. Hierbij wordt niet gedacht aan een bestaand schoolgebouw. "Het college zet zich in voor het behoud van de Europese School voor de Regio Alkmaar en bespreekt in dat verband ook nadrukkelijk de mogelijkheden binnen de gemeente Alkmaar."

Het gebouw van de Europese School is verouderd en aan renovatie toe. Dé gelegenheid voor de school om te heroriënteren, want het ontbreken van een treinstation is voor de school een groot gemis. De school zoekt in de hele regio een locatie dat goed te bereiken is per auto en openbaar vervoer, met sportvelden nabij.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl